پیشنهاد معاون فرهنگی دانشگاه شیراز به دانشگاه‌های علوم پزشکی؛

سال تحصیلی پیش‌ رو را «سال خوابگاه‌های دانشجویی بدون دخانیات» اعلام کنیم

دکتر عزیزی، پیشنهاد داد که تمامی معاونت‌های فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، در حرکتی هماهنگ و همگام با یکدیگر سال تحصیلی پیش‌رو را «سال خوابگاه‌های دانشجویی بدون دخانیات» اعلام کرده و با تدوین برنامه‌ای فراگیر و کارشناسی شده در سطح کشور به مبارزه با این عامل مضر و مخرب در اماکن دانشجویی بپردازند.


درخواست چندباره از شهرداری‌ها؛

دکه‌دارانی که مرگ می‌فروشند

حدود هفت سال است که از اولین مصوبه ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های روزنامه فروشی می‌گذرد، اما این مصوبه هنوز توسط صنف دکه‌داران و همچنین شهرداری‌ها اجرایی نشده ‌است.