دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد؛

غفلت کسب و کارها از نگهداری اطلاعات در سیستم‌های ابری

ابوالحسن فیروزآبادی گفت: روند جهانی نگهداری اطلاعات به سمت ابری شدن سیستم‌ها و نگهداری اطلاعات در مراکز CDN‌ها (مراکز توزیع محتوا) است ولی در حال حاضر کشور ما با این سطح فاصله دارد.