بازدید هیئت دانشگاه‌های کره جنوبی از دانشگاه علامه

تیشه‌یار: گشایش خانه فرهنگ کره در تهران نشان از اشتراکات فرهنگی دارد

هیئتی از وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور کره جنوبی در بازدید از دانشگاه‌ علامه طباطبائی با اعضای مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه گفت‌وگو کردند.