معاون سازمان امور دانشجویان خبر داد؛

بیش از ۹ هزار دانشجو خواستار انتقال شدند/ آغاز بررسی تقاضاها

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: ۹ هزار و ۱۰۰ دانشجوی تقاضای خود را در سامانه نقل و انتقال دانشجویی سال ۹۶ ثبت نام کردند که بررسی تقاضاها توسط دانشگاه‌های مبداء آغاز شده است.