به همت دانشگاه علامه طباطبائی؛

دور دوم همایش میراث اندلس در سوییای اسپانیا برگزار شد

برنامه همایش دور دوم «میراث اندلس» روزهای ١۶ و ١٧ نوامبر (۲۶ و ۲۷ آبان)، با شرکت ٣٣ نفر از اندیشمندان ایرانی و خارجی در مرکز سه فرهنگ شهر جنوبی ‘سوییا’ی اسپانیا در ٨ پنل تخصصی برگزار شد.