در دانشکده حقوق و علوم سیاسی صورت گرفت؛

اولین دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی موفق شد با دفاع از رساله دکترای خود، اولین فارغ التحصیل دکترای حقوق جزا و جرم شناسی این دانشگاه لقب گیرد.