به میزبانی تهران برگزار شد؛

نشست رؤسای ۱۰ دانشگاه ایران با ۱۹ همتای روسی خود

دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی تأکید کرد: تجربه دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی در یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد که حوزۀ علوم انسانی با سرعت بسیاری می‌تواند به تفاهم و همکاری دانشگاهی انجامیده و حتی مسیر را برای گونه‌های دیگر همکاری هموار سازد.