اتفاقی نادر در یک دانشگاه؛

اعطای «تندیس پاسخگویی» به پاسخگوترین مسئول دانشگاه بوعلی

مسئول امور دانشجویی گروه رسانه‌ای الفبای دانشگاه بوعلی سینا از اعطای تندیس پاسخگویی به پاسخگوترین مسئول دانشگاه خبرداد و گفت: این انتخاب براساس نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه بوعلی انجام خواهد شد.