استاد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند در دانشگاه علامه:

در ایران بار سیاسی یارانه مهتر از بار مالی آن است/ آیا یارانه‌ها را نگه داریم؟

دکتر محمود مسکوب در نشستی در دانشگاه علامه به آسیب‌شناسی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران پرداخت و گفت: در دنیا یارانه‌ها بیشتر برای کاهش فقر و افزایش سرمایه‌های انسانی افراد در حوزه‌هایی مانند سلامت، تعلیم و تربیت، تغذیه کودکان وجود داشته است. مسئله به این شکل نبوده که یارانه‌ داده شود تا مردم با آن خریدی انجام دهند یعنی اعطای یارانه نقدی هدف مشخصی را دنبال می‌کرده است.