در نشست تخصصی آموزش رفتار ترافیکی مطرح شد؛

ضعف تعامل، آموزش و فرهنگ از عوامل تصادفات ترافیکی است

اولین نشست تخصصی «آموزش رفتار ترافیکی؛ چالش‌ها و راهکارها» با حضور رئیس پلیس‌راه ناجا، فرمانده راهور تهران بزرگ و اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌های علوم انتظامی‌و علامه طباطبائی در دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. گزارش کامل این نشست را با هم می خوانیم.