غلامرضا ذکیانی، رئیس دانشکده ادبیات پاسخ می‌دهد؛

ماجرای این خط‌کشی‌ها چیست؟/ تقسیم دانشکده به دو گروه

چندی است دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی که از قضا نجیب و سربه‌زیر هستند، کف حیاط دانشکده خود را داری جدول‌بندی زردی می‌بینند که آدم را یاد پارکینگ ترمینال‌ها می‌اندازد. غلامرضا ذکیانی در گفت‌وگو با عطنا، با ارائه توضیحاتی درباره علت خط‌کشی کردن حیاط دانشکده ادبیات و تبدیل آن به پارکینگ از طرح این دانشکده برای تفکیک حضور استادان در دو گروه کاری مختلف در طول هفته، از سال آینده خبر می‌دهد.