هادی خانیکی در نشست «نقش فضای مجازی بر کمپین‌های انتخاباتی» مطرح کرد:

تبدیل روابط عمومی منفعل به فعال در انتخابات ریاست جمهوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: سومین عامل توجه به تحولی است که در ساختار روابط عمومی رخ داد. روابط عمومی منفعل به روابط عمومی فعال تبدیل شد. اگر این روابط عمومی که ما در این سه هفته زمان انتخابات شاهد آن بودیم، در این سه سال و نیم در کشور وجود داشت؛ قطعاً همزبانی میان دولت و مردم خیلی بیشتر می‌شد و به حرف‌های مشترکی می‌رسیدند.