در جلسه گروه ارتباطات با دانشجویان نوورودی مطرح شد:

فقدان دانشجوی حرفه‌ای/ به دنبال ظرفیت‌افزایی باشیم

مدیر گروه دانشکده ارتباطات در این نشست به فقدان دانشجوی حرفه‌ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اشاره کرد و گفت: باید بین دانشجویان در مقاطع مختلف ظرفیت‌افزایی شود. علت فقدان دانشجوی حرفه‌ای را باید در کم‌کاری دانشجویان و سرگرم بودن به امور زندگی جست‌وجو کرد.