آخرین گزارش‌ وزارت بهداشت از ابتلای ٢٨نفر در ایران از اول امسال به بیماری تب کریمه کنگو حکایت دارد؛

تب مرگ

بیماری تب کریمه کنگو بیماری مهمی است و مرگ‌ومیر بالایی دارد، بیماری تب کریمه کنگو درصورتی که زود تشخیص داده شود، قابل درمان است مردم گوشت را از مراکز معتبر مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند.