اثر تالیفی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی؛

«بیاید داستان بنویسیم»، کتاب شایسته تقدیر سال ۹۵ شد

در سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، کتاب «بیاید داستان بنویسیم» مهدی میرکیائی، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه، شایسته تقدیر شناخته شد.


جلسات هفتگی شعر و داستان در دانشگاه علامه برگزار می‌شود؛  

حلقه‌ای شاعرانه برای مشق نوشتن

کانون فرهنگی شعر و ادب دانشگاه علامه طباطبائی از کانون‌های فعال دانشجویی است که در زمینه ادبی فعالیت می‌کند و امروز، درست چهار هفته از تشکیل اولین جلسه هفتگی شعر و داستان این کانون، در دانشکده ادبیات می‌گذرد؛