نقاط ضعف و قدرت دادرسی الکترونیکی و دادگاه‌های الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت؛

قضاوت مجازی

«دادگاه الکترونیکی و ویدیو کنفرانسی در کرمان برگزار شد.» این خبری بود که چند روز پیش رئیس‌کل دادگستری استان کرمان آن را منتشر کرد. شاید این خبر در ابتدا خیلی واضح و کامل نباشد، به همین دلیل باید در ابتدا توضیحی در مورد دادگاه‌های الکترونیکی ارائه شود.