امیرمحمود حریرچی مطرح کرد؛

خودسانسوری برای راضی کردن همه

برای خودسانسوری دلایل متعددی وجود دارد که از جمله آن تحمیل عقاید گروهی بر عقاید فردی است. به این معنا که در هر جامعه ای اعم از حقیقی یا مجازی بسته به تعاریف آن جامعه چیزی به عنوان عرف مرسوم شناخته می‌شود و بعضا به صورت قانون در می‌آید.