جشن چهل هزارتایی و آمادگی برای نود هزارتایی شدن

فرسوده شدیم با این طرح تعویض خودروهای فرسوده!

آدم نمی‌داند بخندد یا گریه کند ولی هنوز که هنوز است در شبکه‌های اجتماعی شاهد کلیپ‌هایی هستیم که مردم از ماشین‌های صفر داخلی که خریده اند می‌گیرند و ماشینی که هنوز چند کیلومتر هم راه نرفته است، خود به خود گاز می‌خورد!