صادق زیباکلام:

راه‌حل رفع نگرانی ایران از استقلال کردستان عراق

تنها راه‌حل برون‌رفت از نگرانی‌های ایجاد شده در ایران در خصوص شرایط تاریخی منطقه و مسئله استقلال کردستان عراق این است که حقوقی که در چارچوب قانون اساسی برای اقلیت‌ها منظور شده است به آنها اعطاء شود؛ اگر حقوق و خواسته‌های مدنی محقق شود هیچ دلیلی برای جدایی طلبی در کردستان ایران وجود ندارد.