قاسم پورحسن:

دغدغه خواجه نظام‌الملک، وحدت سرزمینی است

استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دغدغه خواجه نظام وحدت سرزمینی است. به همین دلیل هر تحول، باور و هر فرقه‌ای که این وحدت سرزمین را به هم بریزد در دیدگاه او خروج حساب می‌شود.