حیات سیاسی مرد تنهای سیاست، به روایت دکتر هوشنگ طالع؛

خلیل ملکی ؛ نخستین عصیان علیه استالین

چند روزی که از سلول انفرادی می‌گذشت، متوجه شدم تازه واردی را به سلول کناری من آورده‌اند. از زندانبان که درجه استواری داشت و مرد بدی هم نبود پرسیدم که جرم فرد سلول کناری من چیست؟ او پاسخ داد: آقای ملکی ایشان وکیل مجلس است و در سیاست دخالت کرده است!