مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم خبر داد؛

پذیرش نخبگان به وسیله پارک‌های علم و فناوری در قالب سرباز

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: افراد نخبه فعال در پارک‌های علم و فناوری دوران خدمت سربازی خود را در این مراکز تحت عنوان سرباز – فناور می‌گذرانند.