اکونومیست در سرمقاله این هفته خود تحلیل کرد؛

دیکتاتوری دیجیتالی چین

وقتی اتحاد جماهیر شوروی ۲۵ سال پیش در چنین هفته‌ای دچار فروپاشی شد، برای بسیاری چنین به نظر می‌رسید که حزب کمونیست چین به‌طرز تغییر‌ناپذیری رو به افول است، گرچه پس از شورش سال ۱۹۸۹، تانک‌ها میدان تیانانمن را ترک کردند، اما تنها صحنه جنگ از انظار ناپدید شد.