سامان نیک نژاد:

جرم‌انگاری خدمات پایان‌نامه نویسی؛ به مثابه تلاش برای جمع‌آوری دیش ماهواره

عرضه و تقاضا، بسیار قوی تر از قانون و مصوبه است. به همین دلیل وقتی “تقاضا”ی مواد مخدر وجود داشته باشد، این مواد، حتی در زندان‌ها هم “عرضه” خواهد شد، ولو اینکه قانون سخت‌ترین مجازات‌ها را هم برای آن در نظر گرفته باشد.