ایرنا ۸۳ ساله شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که در زمان تاسیس در ۲۰ مرداد ۱۳۱۳ «آژانس پارس» نام داشت با هدف تولید و بازتاب اخبار و رویدادهای مهم ایران، منطقه و جهان شکل گرفت و در ۸۳ سال فعالیت حرفه ای به عنوان رسانه مادر در کشور، برپایه ی سه اصل سرعت، دقت و صحت اطلاع رسانی کرد.


معاون آموزش ایسنا در نشست «بررسی آموزش ارتباطات ایران و مالزی»:

جوان اما حرفه‌ای/ ایسنا مورد اعتمادترین خبرگزاری کشور است

عباس خش‌اندیش ضمن اشاره به تاریخچه این خبرگزاری، موفقیت ایسنا را نتیجه تأکید بر استفاده از نیروهای جوان و بی‌تجربه خواند و از ایده شکل‌گیری آن در زمان دولت اصلاحات گفت.


امیدعلی مسعودی:

بیم و امیدهای دسترسی آزاد به اطلاعات

۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ درتقویم رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران روز مهم و باارزشی است زیرا دراین روز با حضور دوتن از وزرای دولت تدبیر و امید از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد و به این ترتیب دستگاه‌های دولتی وخصوصی ملزم شدند از این پس درچارچوب این قانون اطلاعات و اخبار را دراختیارعموم مردم قراردهند.


صبح نو دکتر باقر انصاری در نشست چیستی حقوق ارتباطات:

۴۴ خبرگزاری بی خاصیت داریم

نشست چیستی و اهمیت حقوق ارتباطات؛ ناظر به مسائل روز کشور، با سخنرانی دکتر باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه ۹ خرداد در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.