نخبگان دولتی و بخش خصوصی بانکی در نشست مشترک بانکی تأکید کردند:

نرخ سود بزرگترین معضل نظام بانکی ایران

در نخستین جلسه انجمن بانکداران خبره ایران که یک سوی آن را نمایندگان مجلس، یک سو را بانکداران، طرف دیگر را دولت و طرف چهارم را کارشناسان تشکیل داده بودند برمشکلاتی مانند نرخ سود بالا، مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی و قراردادهای صوری به‌عنوان مهم‌ترین معضلات بانکداری ایران تأکید شد.