حمیده هدایت‌خواه در «اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان»: (4)

اینستاگرام حس واقعی زنان از توانمندی‌هایشان را افزایش داده است

دانشجوی دکترای «مطالعات زنان و خانواده» دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه اینستاگرام حس واقعی زنان از توانمندی‌هایشان در گذار به مادری را افزایش داده است، گفت: نومادران بر مبنای شبکه‌های مجازی به اطلاعات‌جویی در زمینه‌های مختلف می‌پردازند.


علی‌اصغر مصلح:

آیا هنوز خانه‌ای هست؟

مهم‌ترین گمشده آدمی «خانه» است و هر فرهنگی کوشیده تا به گونه‌ای، برای رسیدن به خانه‌ تلاش کند. خانه‌ها و وطن‌ها گاه «آرمان‌شهرهایی» بودند که آدمی با تصور سکنی گزیدن در آنها آرامش را جست‌وجو می‌کرده است؛ از مدینه فاضله افلاطون تا نیروانای هندیان و شهرخدای آگوستین هر کدام به گونه‌ای، خانه‌ای برای جست‌وجو بوده‌اند.