فعالیت سیاسی خاندان صدر در تحولات عراق؛

خاندان صدر بین دو انقلاب

مقتدی صدر پس از ١٠ سال حضور فعال در رخدادها و تحولات عراق گفته بود که از صحنه سیاسی این کشور کنار می‌رود.انگیزه‌های شرعی و حفظ شهرت خاندان صدر را علت کناره‌گیری از فعالیت‌های سیاسی دانسته بود البته مقتدی هرگز به این بیانیه، متعهد نبود و همین ‌تعهد‌نداشتن او نشان‌دهنده بی‌ثباتی مواضع سیاسی‌اش‌است. بدین منظور لازم است فعالیت سیاسی خاندان صدر در تحولات عراق در طول تاریخ بررسی شود.