سعید حمیدیان:

علاج نثر ما از آشفتگی‌ پاک کردن  زبان از عربی نیست/ اجازه نمی‌دهم هرکسی در زبان فارسی دست ببرد

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه با تاکید بر اهمیت درست‌نویسی و پرهیز از رواج واژه‌های بیگانه در زبان فارسی می‌گوید: درست‌ نوشتن مانند شعر گفتن یا هر چیز دیگری آموزشی نیست اما می‌شود نمونه‌های درستی از جمله کتاب مرحوم خانلری را معرفی کرد.