تأملی پیرامون کارایی جشنواره فارابی؛

گامی تبلیغاتی یا کاری هدفدار؟

حمیدرضا شعیری، سردبیر مجله پژوهشی «جستارهای زبانی» که برگزیده نهمین جشنواره فارابی شد گفت: لازم است جشنواره فارابی نیازهای جامعه علمی را خوب بشناسد و سپس برگزیدگان خود را دعوت به همکاری در راستای تولید علم با توجه به ضرورت‌های جامعه کند. جشنواره فارابی سبب می‌شود علم پشت دیوارهای دانشگاه حبس نشود و امکان نشر و بسط به بیرون از فضای دانشگاهی را داشته باشد.