دکتر برادران شرکا خبر داد؛

ارزیابی ماموریت دولت یازدهم برای ترمیم ساختار اقتصادی

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی موجود را به جا مانده از دولت قبل دانست و گفت: دولت کنونی وارث مشکلات اقتصادی چشمگیری است و بسیاری از این مشکلات راه حل ساده و کوتاه مدت هم ندارند.