به قلم سید قاسم زمانی چاپ شد؛

پژوهشی در باب حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در تازه‌ترین پژوهش خود به بررسی حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه حقوقی جهانی در مواجهه با فضای مجازی و فناوری‌های نوین ارتباطی پرداخته است.