گزارشی از مشکلات موجود در اشتغال زنان؛

زنانی که بیگاری می‌کنند در آمار دیده نمی‌شوند

«اشتغال‌زایی» یکی از شعارهایی است که از دیرباز تاکنون نامزدهای کسب مسند ریاست جمهوری در زمان انتخابات به آن تکیه کرده‌اند. حالا دولت یازدهم می‌گوید که اشتغال را افزایش داده است و عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون اعلام می‌کند که ۶۱۶هزار شغل در سال ۹۵ ایجاد شده و سهم نیروی کار زنان از فرصت‌های شغلی جدید در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۶۸‌ درصد افزایش یافت.