محمدرضا رهبرپور بررسی کرد:

مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولت

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه جرم تصرف عدوانی در زمره‌ مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود، گفت: این جرم‌ در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به صورت‌ مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوتی ‌نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد‌.


دومین جلسه از سلسله نشست‌های «پایان‌نامه‌خوانی» برگزار شد/+تصاویر؛

قهوه‌چیان: وجود حیف و میل‌های عظیم و مکرر در کشور از جمله ضرورت‌های تحقیق من بود

در موضوع رساله قهوه‌چیان با عنوان «نظام حقوقی حاکم بر حقوق محاسباتی با تاکید بر اعتبارات خارج از شمول در ایران» مطرح شد: تازگی موضوع از جهت تعریف تکنیکال، تکرار حیف و میل‌های عظیم در کشور، رفع تناقضات و ابهامات در نظام حقوق مالی و محاسباتی، ضرورت مدل‌سازی نظام حقوق محاسباتی از جمله ضرورت‌های تحقیق من بودند.


استاد حقوق عمومی

ناصرعلی منصوریان

در چارچوب سند «حقوق شهروندی» سعی شد همه حق و آزادی شهروندی پیش بینی و تضمین شود و اساتید، شهروندان، متخصصان، سیاستمداران و همه اقشار باید درباره آن اظهار نظر کنند تا نتیجه مدنظر بدست آید.


دانشگاه قدر بزرگان خود را می‌داند؛

تجلیل از پدر حقوق عمومی نوین ایران

ششمین نشست از سلسله نشست‌های تجلیل از مفاخر حقوق ایران به همت انجمن علمی حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با گرامی‌داشت مقام علمی سید محمد هاشمی برگزار شد.