سید محمدمحسن سیداحمدی:

نسل بعدی خشونت

علی‌رغم جرم‌انگاری سربازگیری کودکان رویه‌ی مشابه گروه‌های مختلف حاکی از آن است که این شیوه بهترین راه برای تربیت نیروهای وفادار به آن‌ها می‌باشد. پدیده‌ای که این روزها با نام گذاری خود به عنوان “دولت اسلامی” سعی بر قالب کردن عقاید افراطی گرایانه‌ی خود به جهانیان دارد نیز استفاده از کودکان و نوجوانان کم سن و سال را بهترین شیوه برای تربیت نیروهای خود دانسته است.