زندگی و اندیشه توماس پین به بهانه انتشار «حقوق انسان» به فارسی؛

انقلابی خانه‌به‌دوش

توماس پین (١٧٣٧-١٨٠٩) مسیر پر پیچ و خمی را در دفاع از «حقوق طبیعی» انسان طی و تجربه کرد و به یکی از تأثیرگذارترین متفکران قرن ملتهب هجدهم بدل شد. اگرچه او را نمی‌توان هم‌سطح فیلسوفان کلاسیک لیبرال مثل اسمیت، لاک یا توکویل قرار داد، اما در قرن جزوه‌‌‌نویسی و انتشار رساله‌های کوتاه یکی از تأثیرگذارترین‌ها در وقایع زمانه خود بود.