حقوق یک مدیر بانک برابر با حقوق ۲۷۵۰ خانواده کمیته امداد!

مهدی تقوی عنوان کرد: بیشتر این تفاوت حقوق‌ها در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد، زیرا در این شرکت‌ها هیئت مدیره وجود دارد که خود در مورد حقوق‌ها تصمیم می‌گیرد و طبیعی است، برای برخی رقم‌های بسیار بالایی در نظر می‌گیرد.


کارشناسان اثر محرمانه‌بودن آمارها را بررسی کردند:

تیرگی اقتصاد با محرمانگی

دولت احمدی‌نژاد و روحانی و هاشمی و خاتمی ندارد. «آمار»‌ ها در اقتصاد ایران «محرمانه»اند. از نقطه‌ای در تاریخ به بعد همه اعداد و ارقام محرمانه تشخیص داده شده‌اند و این قصه همچنان ادامه پیدا کرده است.