وحید بذار در نشست «فناوری‌های نوین و عدالت بین‌المللی کیفری»: (5)

دادگاه‌های بین‌المللی کیفری هرگز عدالت را قربانی فرمالیسم حقوقی نکرده‌اند

پژوهشگر دوره دکتری در رشته حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه فناوری‌های نوین ارتباطی با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شده‌اند، گفت: تحولات تکنولوژیک روندی را در جامعه بین‌المللی ایجاد کردند که هیچ یک از عرصه‌های بین‌المللی از تاثیرات آن مصون نماندند و این واقعیت غیرقابل انکار به طرز اجتناب‌ناپذیری بر بیشتر حوزه‌های حقوق بین‌الملل تاثیر گذاشته است.