رئیس دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد:

الگوی فاطمه (س) راه گریز «ابژگی» زنان در شرق و غرب/ ریشه‌های قیام امام حسین(ع) در اندیشه‌های فاطمه (س)

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «هم‌اندیشی با موضوع زن و خانواده نظام»، با اشاره به الگوی اندیشه اسلامی حضرت فاطمه (س)، اظهار کرد: الگوی فاطمه (س)، راه گریزی برای وضعیت ابژگی زنان است که در تاریخ جدید و مدرن برای آنان ایجاد شده است.