در جستجوی سرای ابدی سینماگران؛

خانه دوست کجاست

سینماگران بزرگی در تاریخ سینمای ایران بوده‌اند که مرگ هم نتوانسته اسباب فراموش‌ شدن‌شان را فراهم کند و حتی پس بدرقه باشکوه روی دستان طرفداران و سینه‌چاک‌ها‌شان تا گورستان در آرام‌گاه ابدی‌شان، آرام گرفته‌اند و هم‌چنان هم محبوب هستند و آدم‌های زیادی برای استقبال از آنان گرد مزارشان می‌نشینند و تنهای‌شان نمی‌گذارند.


قانون مهاجرت ترامپ برای استاد علامه دردسرساز شد؛

ارسال مقاله از پشت دیوار

حسین پناهی، استاد تمام جامعه‌شناسی که برای فرصت مطالعاتی در آمریکا به سر می‌برد، به دلیل نداشتن گرین‌کارت نمی‌تواند بعد از سفر به ایران به آمریکا برگردد، به همین دلیل مقاله اش را به جای خودش به تهران می‌فرستد.