حسن نمکدوست تهرانی در نشست «اخلاق رسانه»:  (2)

تفکیک میان «خبر» و «نظر» ارزش‌ اخلاقی مهم حرفه روزنامه‌نگاری

روزنامه‌نگار باسابقه و استاد علوم ارتباطات گفت: سه رکن اصلی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، تعهدهای تکنیکی، اجتماعی و اخلاقی است، ما باید به اصول اخلاقی مانند راستگویی و پایبندی به حقیقت متعهد باشیم. وقف حقیقت بودن، پایبندی به حریم خصوصی،، پرهیز جدی از نفرت‌پراکنی، تحقیر، تبعیض و جنگ، محدود نکردن خبر به تبلیغات و آگاهی جزء اصول اخلاقی هستند.


چهار کارگاه آموزشی برای روزنامه‌نگاران حاضر در نخستین تور رسانه‌گردی

روزنامه‌نگاران حاضر در نخستین تور رسانه‌گردی طی دو روز نخست در چهار کارگاه آموزشی «انواع روزنامه‌نگاری»، «پردازش عکس»، «مسئولیت اجتماعی» و «آشنایی با نرم‌افزار ایندیزاین»، شرکت و از موسسه اطلاعات و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران «ایرنا» بازدید کردند.