صفحه‌های اجتماعی افراد فوت شده چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

استیکرهای گریه سر قبر مجازی

«پریسای عزیزم جات اینجا خیلی خالیه. امیدوارم روحت در شادی و آرامش باشه.»، «برای رفتن تو خیلی زود بود دوست خوب و دوست داشتنی من. همیشه به یادت هستم.»، «گل‌های زیبا همیشه زود پرپر می‌شوند. گل زیبای ما، در آرامش باشی.»، «پریسا جانم…. استیکر گریه»