صدیقی در مراسم افتتاح خوابگاه دانشجویی ولیعصر(عج) مطرح کرد؛

عملکرد موفقیت‌آمیز دانشگاه علامه در دولت تدبیر و امید/ حل مشکلات سیاسی با همت، سیاست و تدبیر خود دانشگاه

معاون دانشجویی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی نیاز به تأیید و تأکید ندارد و همه شواهد نشان می‌دهد که یک حرکت زیربنایی و جدی در این دانشگاه صورت گرفته است و ضمن برگشت نظم و انضباط، زیرساخت‌هایی که باید در یک دانشگاه تخصصی علوم انسانی انجام می‌شد، خوشبختانه به همت آقای سلیمی و همکارانشان صورت گرفته است.