سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛

ورود قوه‌قضائیه به طرح مجازات جایگزین اعدام

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید قوه‌قضائیه درخواست مهلت کرده تا نظر خود را در خصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر ارائه کند.