نگاهی به تعریف «فلسفه فقه» از منظر حجت‌الاسلام خسروپناه

فلسفه فقه مدون نداریم

فقه و به‌ویژه فقه سیاسی، در طول تاریخ به چه سمتی رفته است و چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این پرسشی است که برای پاسخ به آن باید نگاهی کلان به تاریخ و مسائل فقهی داشته باشیم که این نگاه کلان در شاخه فلسفه فقه یافت می‌شود. یکی از کسانی که در این رشته تبعاتی داشته و آن را در قالب درس‌گفتار ارائه داده است، حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، رییس کنونی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است. در این گزارش نگاه او را به تعریف و مسائل اصلی فلسفه فقه بررسی می‌کنیم.