استاد دانشگاه علامه طباطبائی مطرح کرد:

چرخش حجاب از مسئله فرهنگی به سیاسی

محمدتقی کرمی در همایش «جامعه‌شناسی حجاب و بدحجابی در ایران» بدحجابی سیاسی در ایران را معلول گفتمانی شدن حجاب دانست و افزود: با این وضعیت آزادی یواشکی شکل می‌دهند و یک فرد با یک موبایل اقتدار سیستم را زیر سؤال می‌برد. از این طرف راهپیمایی مدافعان حجاب راه می‌افتد که این یعنی بازی کردن در زمین بازی دشمن است؛ یعنی هر کس با جمهوری اسلامی مشکل دارد می‌تواند حجاب را هدف قرار دهد.