دبیر ستاد رفاهی وزارت علوم

کارت اعتباری فرهیختگان ویژه اساتید احیا شد

حبیب سنگتراش اعلام کرد، کارت اعتباری فرهیختگان ویژه اساتید در حال حاضر با مبلغ ۶۰ میلیون تومان احیا شده است و دیسکت ۴ هزار عضو هیات علمی به بانک مربوطه برای پرداخت اعتبار این وام ارائه شده است و از این هفته به حساب اساتید واریز می شود.