حمیدرضا برادران‌شرکا:

آیا ریشه حوادث تروریستی در فقر و حاشیه‌نشینی است؟

حمیدرضا برادران‌شرکا استاد سابق دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است، گروهی می‌گویند اگرچه فقر دلیل اصلی شکل‌گیری داعش نبوده، اما سهمِ فقر در انگیزه افرادی که به سوی رفتارهای خشونت‌بارِ داعش رفته‌اند، سهم بالایی است. وقتی که فقر و بی‌کاری در جامعه‌ای نهادینه شود، آن جامعه خود را برای هر نوع مشکل و بزهی آماده می‌کند و تحت پیامدهای آشوب‌های مختلف قرار می‌گیرد.


رضا امیدی

سازمان مدیریت اجتماعی؛ تکرار یک تجربه ناموفق

رضا امیدی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار داشت: حوزه مسائل اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه است و در چند دهه اخیر اکثر مسائل این حوزه اعم از فقر، حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های ساختاری روند روبه‌رشدی داشته است.