دویست و بیست‌ودومین سالگرد فتح کرمان توسط آقامحمدخان قاجار؛

یک غروب جمعه در دارالامان

از مشهورترین وقایع تاریخ کرمان، ماجرای محاصره و تصرف شهر بوسیله «آقامحمدخان قاجار»، در آخرین سنگر نبرد او با «لطفعلی خان زند» است که درست دویست و بیست و دوسال از آن می‌گذرد. عصر روز جمعه بیست و نهم ربیع الاول سال ۱۲۰۹ه.ق مطابق با دوم آبان۱۱۷۳ ه.ش کرمان پس از حدود چهار ماه مقاومت سقوط کرد و به تصرف سپاه قاجار درآمد.