آیا مطبوعات و ادبیات توانسته‌اند از کارکردهای اجتماعی طنز بهره ببرند؛

هدفمند‌سازی شوخی

تناقض عجیبی است این که ما ایرانیان را به همان اندازه که ملتی جدی می‌خوانند، مردمانی شوخ‌طبع و طنزپرداز نیز می‌شناسند. شاید همین باعث شده که امروز، همه با همه چیز شوخی می‌کنند و همه نیز از دست همدیگر ناراحت می‌شوند! اما طنز و طنزپردازی چه کارکردهای اجتماعی دارد و اکنون آیا این کارکردها فراموش شده‌اند که ما با ملغمه‌ای از شوخی‌ها و مطایبات و سوءتفاهم‌هایی که ایجاد می‌کنند روبه‌رو شده‌ایم؟